/, Novosti i obavijesti/Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991 – 2017

Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991 – 2017


Naši članovi udruge kao punopravna članica krovne udruge, odnosno Zajednice VOMP HV, sudionici obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 2017

Stoji gra
Pod kisom čelika, ognja i smrti
Jer paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad
Stoji grad
Vječan ko narod ponosno stoji
U posljedne dane dušmanu broji
Vukovar, Vukovar

Iz majčinog krika sloboda se rađa
I uskoro bijela zaplovit će lađa
Do sunca
Iz krvi i bola nikut će cvijeće
I nikada narod zaboravit neće
Vukovar
Stoji grad

2020-05-06T19:30:04+02:00